Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató

a 2024/2025-ös tanévre


Tanulmányi lehetőségek

Tagozat-kód Tagozat Egyéb információ Képzési idő Felvető max. létszám Kialakítandó osztályok száma
01 6 évfolyamos gimnáziumi   6 34 1
02 Nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnáziumi angolból: jeles/jó 5 34 1
03 Általános gimnáziumi   4 34 1 

A gimnázium felvételi eljárásának rendje

Felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (csak a 9. évfolyamra jelentkezőknek)

Szóbeli meghallgatás: nincs

Felvételi rangsor: 6 évfolyamos gimnáziumba csak a tanulmányi eredmények (ált. isk. 5. oszt. év végi és a 6. oszt. félévi),

4 évfolyamos gimnáziumba a tanulmányi eredmények (ált. isk. 5-7. oszt. év végi, ill. 8. oszt. félév végi) és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján (max. 200 pont);

pontegyenlőség esetén a tanulmányi eredmények aránya a döntő; ha a tanuló az általános iskolában valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés, minősítés egésze alól, a felvételi eljárásban is mentesül az adott tantárgy beszámítása alól, helyette egy másik tantárgy (nem készségtárgy) osztályzatait vesszük figyelembe, amelyik a legkedvezőbb a tanuló számára

 

A felvételi eljárás ütemezése:

2023.11.30-ig – a központi írásbeli vizsgára való jelentkezések fogadása

2024.01.20. (10.00) – központi írásbeli felvételi vizsga (a 9. évfolyamra jelentkezők számára (pótló

felvételi vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 2024.01.30.,14.00)

2024.02.09-ig – a tanulók értesítése a központi írásbeli eredményéről

2024.02.21-ig – az általános iskolákból beérkeznek a tanulók jelentkezési lapjai

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelőlap másolatát!

2024.03.22-ig –nyilvánosságra hozzuk (gimnázium honlapja, főbejárata) a jelentkezők felvételi jegyzékét

2024.05.02-ig – megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2024.06.27. (08.00-12.00) – beiratkozás a gimnáziumba

 

Egyéb információk

Kollégiumi elhelyezés: van

Nyelvvizsgára felkészítés: van

Idegen nyelvek (két idegen nyelv tanulása kötelező):

  • 1. nyelv: angol (7./9.-12. évf..: 4 óra/hét)
  • 2. nyelv (választható): német/olasz/orosz/szlovák (9.-10. évf.: 3 óra/hét, 11.-12. évf.: 4 óra/hét)

Nyelvi előkészítős osztály + 9.-12. évfolyamon idegen nyelvi csoport:

  • 1. nyelv: angol (NYEK 9. évf.: 10 óra/hét; 9.-10. évf.: 5 óra/hét; 11.-12. évf.: 4 óra/hét)
  • 2. nyelv: német (NYEK 9. évf.: 8 óra/hét; 9.-12. évf.: 4 óra/hét)

Fakultatív: emelt szintű érettségire felkészítő csoportok (magyar, matematika, történelem, angol, német, biológia, fizika, kémia, földrajz, digitális kultúra, testnevelés)

Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, nyelvvizsgára felkészítők, egyetemi előkészítők (érdeklődés szerint)

Kiterjedt külföldi kapcsolatok: közös projekt lengyel partneriskola tanulóival; innováció és jó gyakorlatok cseréje német és finn partneriskolával Erasmus+ partnerségi együttműködésben

 

A nyílt nap időpontja: 2023. november 30.

Pályaválasztási szülői értekezlet ideje:

2023. november 14. (hat évfolyamos oktatás-nevelés) 1700 óra

2023. november 15. (négy és öt évfolyamos oktatás-nevelés) 1700 óra

Pályaválasztási szülői értekezlet helye: Komáromi Jókai Mór Gimnázium