Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató a 2021/2022-es tanévre

Tanulmányi lehetőségek

Tagozat-kód Tagozat Egyéb információ Képzési idő Felvető max. létszám Kialakítandó osztályok száma
01 6 évfolyamos gimnáziumi   6 34 1
02 Nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnáziumi angolból: jeles/jó 5 34 1
03 Általános gimnáziumi   4 28 1 
04 Természettudományi biológiából és földrajzból: jeles/jó 4 14

A gimnázium felvételi eljárásának rendje

Felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (csak a 9. évfolyamra jelentkezőknek)

Szóbeli meghallgatás: nincs

Felvételi rangsor: 6 évfolyamos gimnáziumba csak a tanulmányi eredmények (ált. isk. 5. oszt. év végi és a 6. oszt. félévi),

                               4 évfolyamos gimnáziumba a tanulmányi eredmények (ált. isk. 5-7. oszt. év végi, ill. 8. oszt. félév végi) és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján (max. 200 pont);

pontegyenlőség esetén a tanulmányi eredmények aránya a döntő; ha a tanuló az általános iskolában valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés, minősítés egésze alól, a felvételi eljárásban is mentesül az adott tantárgy beszámítása alól, helyette egy másik tantárgy (nem készségtárgy) osztályzatait vesszük figyelembe, amelyik a legkedvezőbb a tanuló számára

 

A felvételi eljárás ütemezése:

2020.12.04-ig – a központi írásbeli vizsgára való jelentkezések fogadása

2021.01.23. (10.00) – központi írásbeli felvételi vizsga a 9. évfolyamra jelentkezők számára (pótló felvételi vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 2021.01.28., 14.00)

2021.02.08-ig – a tanulók értesítése a központi írásbeli eredményéről

2021.02.19-ig – az általános iskolákból beérkeznek a tanulók jelentkezési lapjai

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelőlap másolatát!

2021.03.16-ig –nyilvánosságra hozzuk (gimnázium honlapja, főbejárata) a jelentkezők felvételi jegyzékét

2021.04.30-ig – megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak

2021.06.22. (08.00-12.00) – beiratkozás a gimnáziumba

 

Egyéb információk

Kollégiumi elhelyezés: van

Nyelvvizsgára felkészítés: van

 

Idegen nyelvek (két idegen nyelv tanulása kötelező):

  • 1. nyelv: angol vagy német (4 óra/hét)
  • 2. nyelv (választható): angol/német/olasz/francia/orosz (3 óra/hét)
  • tanórán kívüli foglalkozás keretében: szlovák/latin

Nyelvi előkészítős osztály + 9.-12. évfolyamon idegen nyelvi csoport:

  • 1. nyelv: angol (NYEK évf.: 10 óra/hét; 9.-10. évf.: 5 óra/hét; 11.-12. évf.: 4 óra/hét)
  • 2. nyelv: német (NYEK évf.: 8 óra/hét; 9.-12. évf.: 4 óra/hét)

 

Fakultatív: emelt szintű érettségire felkészítő csoportok (magyar, matematika, történelem, angol, német, biológia, fizika, kémia, földrajz, digitális kultúra, testnevelés)

Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, nyelvvizsgára felkészítők, egyetemi előkészítők (érdeklődés szerint)

Kiterjedt külföldi kapcsolatok: közös projekt lengyel partneriskola tanulóival; innováció és jó gyakorlatok cseréje német és finn partneriskolával Erasmus+ partnerségi együttműködésben

Nyílt napokat és pályaválasztási szülői értekezletet a koronavírus járvány miatt nem tartunk.

Egyénileg érdeklődni lehet az iskola elérhetőségein.