Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató a 2020/2021-es tanévre

Tanulmányi lehetőségek

Tagozat-kód Tagozat Egyéb információ Képzési idő Felvető max. létszám Kialakítandó osztályok száma
01 6 évfolyamos gimnáziumi   6 34 1
02 Nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnáziumi angolból: jeles/jó 5 34 1
03 Általános gimnáziumi   4 30 1 
04 Természettudományi biológiából és földrajzból: jeles/jó 4 16

A gimnázium felvételi eljárásának rendje

Felvételi vizsga: központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából (csak a 9. évfolyamra jelentkezőknek)
Szóbeli meghallgatás: nincs

Felvételi rangsor:
6 évfolyamos gimnáziumba csak a tanulmányi eredmények (ált. isk. 5. oszt. év végi és a 6. oszt. félévi),
4 évfolyamos gimnáziumba a tanulmányi eredmények (ált. isk. 5-7. oszt. év végi, ill. 8. oszt. félév végi) és a központi írásbeli vizsga eredménye alapján (max. 200 pont);
pontegyenlőség esetén a tanulmányi eredmények aránya a döntő; ha a tanuló az általános iskolában valamelyik tantárgyból mentesült az értékelés, minősítés egésze alól, a felvételi eljárásban is mentesül az adott tantárgy beszámítása alól, helyette egy másik tantárgy (nem készségtárgy) osztályzatait vesszük figyelembe, amelyik a legkedvezőbb a tanuló számára.

A felvételi eljárás ütemezése:
2019.12.06-ig – a központi írásbeli vizsgára való jelentkezések fogadása
2020.01.18. (10.00) – központi írásbeli felvételi vizsga (a 9. évfolyamra jelentkezők számára (pótló felvételi vizsga azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 2020.01.23.,14.00)
2020.02.06-ig – a tanulók értesítése a központi írásbeli eredményéről
2020.02.19-ig – az általános iskolákból beérkeznek a tanulók jelentkezési lapjai

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a központi írásbeli vizsga eredményeit tartalmazó Értékelőlap másolatát!

2020.03.16-ig –nyilvánosságra hozzuk (gimnázium honlapja, főbejárata) a jelentkezők felvételi jegyzékét
2020.04.30-ig – megküldjük a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak
2019.06.22. (08.00-12.00) – beiratkozás a gimnáziumba

Egyéb információk

Kollégiumi elhelyezés: van

Nyelvvizsgára és ECDL vizsgára felkészítés: van

Idegen nyelvek (két idegen nyelv tanulása kötelező):

  •  1. nyelv: angol vagy német (4 óra/hét)
  •  2. nyelv (választható): angol/német/olasz/francia/orosz (3 óra/hét)
  •  tanórán kívüli foglalkozás keretében: szlovák/latin

Nyelvi előkészítős osztály:

  • 1. nyelv: angol (NYEK évf.: 10 óra/hét; 9.-13. évf.: 5 óra/hét)
  • 2. nyelv: német (NYEK évf.: 8 óra/hét; 9.-13. évf.: 3 óra/hét)

Fakultatív:

  1. emelt szintű érettségire felkészítő csoportok (magyar, matematika, történelem, biológia, fizika, kémia, földrajz, német, angol)
  2. középszintű érettségire felkészítő csoportok (pszichológia, utazás és turizmus, belügyi rendészet, mozgókép- és médiakultúra, testnevelés, rajz, földrajz, informatika)

Pályaorientáló képzés: utazás és turizmus, belügyi rendészet, mozgókép- és médiakultúra (film és média)

Tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, nyelvvizsgára felkészítők, egyetemi előkészítők (érdeklődés szerint)

Kiterjedt külföldi kapcsolatok: közös projekt lengyel partneriskola tanulóival; innováció és jó gyakorlatok cseréje német és finn partneriskolával Erasmus+ partnerségi együttműködésben

A nyílt napok időpontja: 2019. november 28 és 29.

Pályaválasztási szülői értekezlet ideje:

2019. november 25. (négy évfolyamos oktatás-nevelés) 1700 óra
2019. november 26. (hat évfolyamos oktatás-nevelés) 1700 óra

Pályaválasztási szülői értekezlet helye: Komáromi Jókai Mór Gimnázium