Cím Tartalom Beküldés dátumacsökkenő sorrend
Elsősegélynyújtó Verseny & Mentők Napja

Területi Elsősegélynyújtó Verseny

2018.06.20.
Nyári hirdetmény

Az osztályozó- és javítóvizsgák időpontja:2019. augusztus 27. 08.00 órától A tanévnyitó időpontja – egyben az első tanítási nap:

2018.07.09.
Sikeres könyvtári pályázat

A TINTA Könyvkiadó által kiírt Wekerle Sándor könyvtári állománygyarapítási pályázatra beküldött pályázatunkat elfogadták. A könyvtár állománya a magyar nyelv és az idegen nyelv tanítását/tanulását segítő könyvekkel gyarapodott.


2018.12.06.
Europe for Citizens

The project « Cooltural partnership to strengthen the sense of belonging to the European community » was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

2018.12.10.
Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornatermének felújítása

A tornacsarnok leromlott állapotú, parkettaburkolata mozog, aljzata nem jelent már biztos alátámasztást, ezért balesetveszélyes. A lámpatestek elavultak, labda elleni védelemük nem biztosított. A projekt elsődleges célja a minőségi és befogadó oktatási környezet, valamint a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek megteremtése, amely emeli az iskola által nyújtott szolgáltatások színvonalát, továbbá fokozza az intézmény hagyományainak ápolását, eredményességét.

2019.02.01.
Tornaterem átadás

BESZÁMOLÓaz EFOP-4.1.3-17-2017-00114-es számú,„A Komáromi Jókai Mór Gimnázium tornatermének felújítása” című projekthez 

2019.02.28.
Márcuis 15

A Jókai Mór Gimnázium ünnepi műsorral emlékezett meg március 15-ről. Az ünnepséget Pénzes Zoltán tanár úr gondolatai nyitották meg. Az idei tanévben kevésbé ismert hősök és költők naplóbejegyzéseinek, verseinek segítségével idéztük meg a múlt eseményeit.A műsort iskolánk zenekarának, a Jókai koktélnak műsora tette színesebbé.

2019.03.18.
Természettudományi Nap

2019. március 21-én a Fenntarthatósági témahét keretein belül Természettudományi napot tartottunk, melynek központi témája a víz volt ebben a tanévben.

5 rövidített óra után több állomáson szerezhettek az osztályok pontokat. Akadályversenyek, rajzkészítés, mese/történetírás, ügyességi/erõnléti verseny, vizuális plakát és prezentációkészítés során mérhették össze az osztályok tudásukat, ügyességüket.

2019.03.26.
Angol nyelvi nap

2019. március 27-én angol nyelvi napot szervezett az idegennyelvi munkaközösség. Közös kezdés után akadályverseny és filmes szobák várták diákjainkat.


2019.03.29.
Újabb sikeres könyvtárbővítési pályázat

A TINTA Könyvkiadó által meghirdetett Lőrincze Lajos könyvtárbővítési pályázaton keresztül ismét sikerült újabb könyvekkel gyarapítani iskolánk könyvállományát. A 11 darab, közöttük több új kiadvány, szótár és kézikönyv, hatékonyan segíti majd az anyanyelvi nevelést, fejleszti a szövegértést.

2019.04.07.

Oldalak

Feliratkozás Kezdőoldal hírcsatorna csatornájára