PRO URBE-díjas a Komáromi Jókai Mór Gimnázium igazgatója

2016. április 26-án Észak- és Dél-Komárom képviselő-testületeinek közös ünnepi megnyitó ülésén került sor az idei díszpolgári címek, valamint a Pro Urbe és polgármesteri díjak átadására.
Ebben az évben az a megtiszteltetés érte iskolánkat, hogy Udvardyné dr. Mühlenkampf Erika, intézményünk igazgatója is átvehette a Pro Urbe kitüntetést.
Született komáromi. A német-biológia szakos köziskolai tanári képesítésének különböző fokozatait a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen, a szegedi József Attila Tudományegyetemen és a Károli Gáspár Református Egyetemen szerezte. Közoktatásvezetői tanulmányait a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végezte. Birtokosa a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Doktori és Habilitációs Bizottsága által adományozott egyetemi doktori címnek, melyet biológiai kutatómunkájával ért el.

Pályáját a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban kezdte 1987-ben, a német nyelv és biológia tantárgyak tanításával. 1995-ben az intézmény igazgatóhelyettesévé, majd 1 évvel később az iskola igazgatójává nevezték ki. Idén, október 1-jén lesz húsz éve, hogy a Komáromi Jókai Mór Gimnázium munkáját irányítja. Tanárként, igazgatóként, szaktanácsadóként, közoktatási szakértőként és érettségi elnökként mindig számítottak, számítanak szaktudására és szakszerű véleményére. Szoros kapcsolatot ápol a város egyéb intézményeivel, de országos, sőt országhatáron túli szervezetekkel is.

Társadalmi elismertségét mutatja, hogy az Igazolt Magyar Szabadságharcos Világszövetség 2012-ben az „56-os Hűség a Hazához Érdemrend Nagykeresztje” kitüntetését adományozta számára a fiatalok magyarságtudatának erősítéséért.
Az igazgatónő nemcsak kollégáitól, de önmagától is megköveteli, hogy választott hivatását nap mint nap magas színvonalon végezze, és hogy az oktatás-nevelés mellet olyan példát is mutasson, értéket is hordozzon, mely tiszteletet követel.

(a Komáromi Újság XI. évf. 31. sz. alapján)

Képek: